Powrót

Hygge Invest Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie projektu wzorniczego nowego produktu – prefabrykowanego domu wypoczynkowego bez barier” nr POIR.02.03.05-22-0048/21.

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie nowego projektu wzorniczego w postaci pełnej dokumentacji architektoniczno-projektowej oraz wykonawczej umożliwiającej wybudowanie domu o założonych parametrach. Finalnym rezultatem projektu będzie projekt domu wraz z koncepcją wykończenia, schemat i dokumentacja projektowa niezbędnych instalacji (w tym instalacji ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnym, elementy smart home oraz instalacji green energy), dokumentacja niezbędna do prefabrykacji oraz instrukcja montażu i łączenia poszczególnych elementów domu.

W efekcie prac projektowych Hygge Invest Sp. o.o., przy współpracy kontraktorów/podwykonawców prefabrykacji, rozpocznie sprzedaż innowacyjnych domów wypoczynkowych.

Całkowita wartość projektu: 418 200,00PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 289 000,00 PLN